Thank you for your patience while we retrieve your images.

Autorský zine "Neskutočnosť" sa zaoberá pocitom odcudzenia zo svojho prostredia vplyvom karantény a koronovej izolácie. Prechádzku cez Piešťany vo virtuálnom prostredí google máp street view som nakreslil akoby boli Piešťany stále iba architektonickou papierovou maketou, akoby som si nebol istý či naozaj existujú.
Ceruzka na papieri, 25x35 cm