Animácia vznikla zo 408 A4 monotýpii, reflektujúc pocity bezmocnosti po vypuknutí korona pandémie. Smiem vyjsť von? Som hrozbou?