Thank you for your patience while we retrieve your images.

S hlavou v oblakoch som sa pokúšal reflektovať ľudskú egocentrickosť - homocentrickosť dnešného pseudohumanizmu. Keď sme ako deti sledovali oblaky nachádzali sme v nich všemožné tvary, zvieratá, veci - dnes, všade kam sa pozriem vidím človeka a to, čo človek na svete robí.