Thank you for your patience while we retrieve your images.

Grafiky rôznych formátov, k téme zátišia (na otázku či budeme mať niekedy dosť). Taktiež na témy plytvania a alkoholizmu, ako aj množiaceho sa odpadu. Budeme nakoniec kupovať iba obaly a to len na to, aby sme ich mohli recyklovať?
Variácie kompozícií z 52 samostatných matríc - "pečiatok" - rôzne formáty, linoryt, linorez, monotýpie a mezzotinta