Thank you for your patience while we retrieve your images.

Autor cez optiku sci-fi/horrorových prvkov v dystopicko-utopickej budúcnosti veselého genetického inžinierstva načrtáva stratu identity a autentickosti. Vyprázdnenosť ľudského charakteru zapríčinenú úpenlivou snahou mať pod kontrolou svoj vzhľad a zdravie - aj za cenu možnej genetickej katastrofy a humanitárneho vákua, pokrivenia vnímania reality a lámania hodnotových rebríčkov. K vyprázdňovaniu charakterov metaforicky slúžia aj niektoré materiálové postupy - vyrývanie do umelého linolea alebo leptanie kyselinou do plechu.
kidz, linocut, 150x120cm, 2021kidz II, linocut, 150x120cm, 2022confusion, linocut, 100x70cm, 2022confusion II, linocut, 100x70cm, 2022confusion III, linocut, 100x70cm, 2022confusion IV, linocut, 100x70cm, 2022confusion V, linocut, 100x70cm, 2022confusion VI, linocut, 100x70cm, 2022confusion VII, airbrush, 100x70cm, 2022confusion VIII, airbrush, 100x70cm, 2022confusion IX, airbrush, 100x70cm, 2022confusion X, airbrush, 100x70cm, 2022confusion XI, airbrush, 100x70cm, 2022josuah offering, airbrush, 42x30cm, 2022lip plate, etching, 23x34 cm, 2022getting a tattoo, etching, 23x34 cm, 2022piercing, etching, 23x34 cm, 2022confusion XII, etching, 23x34 cm, 2022self-adjusting, etching, 23x34 cm, 2022lizzard wizard, etching, 23x34 cm, 2022