Thank you for your patience while we retrieve your images.

Cez optiku za vlasy potiahnutého, až psychedelického sci-fy v dystopicko-utopickej budúcnosti veselého genetického inžinierstva načrtávam pokrivenie sebaobrazu či prehnaných očakávaní na samého seba.
Satyrická vyprázdnenosť ľudského charakteru zapríčinenú úpenlivou snahou mať pod kontrolou svoj vzhľad a zdravie - aj za cenu možnej genetickej katastrofy a humanitárneho vákua, pokrivenia vnímania reality a lámania hodnotových rebríčkov.
K vyprázdňovaniu charakterov metaforicky slúžia aj niektoré materiálové postupy - vyrývanie do umelého linolea alebo leptanie kyselinou do plechu.
Chceme mať pod kontrolou svoj vzhľad a zdravie alebo má náš vlastný vzhľad a naše zdravie pod kontrolou nás?
Cez humor sa dívam na nekonečnú snahu zdokonalovania sa - akýmkoľvek spôsobom - nech to stojí čokoľvek.
V modifikovanom svete práca tiež pracuje s iróniou mierenou proti antivaxérskym či chemtrailovým hoaxom a konšpiračným teóriám.

dva linoryty 150x120cm, dvadsaťtri čiarových leptov 23x34cm, 2021-2022

I am trying to draft out false self-image or unreasonable expectations towards one self through the optics of exaggerated, almost psychedelic sci-fy in dystopian/utopian future of reckless genetic engeneering. Satyrical reflection on to antivax or chemtrails hoaxes and conspiracy theories.
kidz, linocut, 150x120cm, 2021kidz II, linocut, 150x120cm, 2022lip plate, etching, 23x34 cm, 2022getting a tattoo, etching, 23x34 cm, 2022piercing, etching, 23x34 cm, 2022confusion XII, etching, 23x34 cm, 2022self-adjusting, etching, 23x34 cm, 2022lizzard wizard, etching, 23x34 cm, 2022i only pollinate now, etching, 23x34 cm, 2022Ondro and his sheeps, etching, 23x34 cm, 2022invitation, etching, 23x34 cm, 2022crispr-cas-pox, etching, 23x34 cm, 2022eagles eyesight, etching, 23x34 cm, 2022confusion XIII, etching, 23x34 cm, 2022dont scratch it you have it good, etching, 23x34 cm, 2022scorpicorn, etching, 23x34 cm, 2022twice as many bites, etching, 23x34 cm, 2022the modified, etching, 23x34 cm, 2022genefix, etching, 23x34 cm, 2022confusion XIV, etching, 23x34 cm, 2022