/ it was just an apple tree
// marcoverse / bola to len jabloň

some pictures of my semestral work at @vsvu_afad where I created a linear mutagenic / hybrid / psychedelic space of fantazy flora, with my selfportrait in it | somewhere between drawing and painting

// zopár fotiek mojej semestrálnej práce na @vsvu_afad kde som vytvoril mutagénny / hybridný / psychedelický priestor fantazijnej flóry, s mojim autoportrétom | niekde medzi kresbou a maľbou

42 + square meters of airbrush on cotton fabric, around 10 ink drawings on paper, some linocut prints and a lithography
// 42 + metrov štvorcových airbrushu na bavlne, zhruba 10 tušových kresieb na papieri, pár výtlačkov linorytu a jedna litografia