Thank you for your patience while we retrieve your images.

Krátky, štvorstranový komix na tému dnešných moderných rituálov - v tomto prípade na tému kávy z automatu.
first page, ink on paper, 21x29cm, 2021second page, ink on paper, 21x29cm, 2021third page, ink on paper, 21x29cm, 2021fouth page, ink on paper, 21x29cm, 2021