Thank you for your patience while we retrieve your images.

-v svetle ohňa sa schovám pred modernou spoločnosťou
-keď dohoria posledné uhlíky, bude mojim úkrytom tma
-sme súčasťou všetkého a pred všetkým sa skryť nedá
-v úkryte sa okolité dianie, prostredie a čas vzďaľujú a strácajú, zostáva len úkryt
-úkryt ako pocit nebezpečia, napätia a neistoty
-v spomienkach je úkryt pred rútiacou sa budúcnosťou
-ako pavúk vo svojom úkryte utkám si sieť, lenže sa do nej zamotám a sám sa zjem
-ukryť sa, stratiť sa tam a zblázniť sa zo svojej schovávačky
-z úkrytu často niet cesty späť
-poďme sa schovať v špajzi, než príde opasok s modrinami
shelter I, 200x150cm, charcoal, marker, pen, pencil, ink on paper, 2020shelter II, 200x150cm, ink on paper, 2020untitled, serigraphy, 50x35cm, 2020untitled, serigraphy 50x35cm, 2020untitled, serigraphy 50x35cm, 2020untitled, serigraphy 50x35cm, 2020untitled, serigraphy 50x35cm, 2020detail, shelter IIdetail, shelter IIdetail, shelter IIdetail, shelter Idetail, shelter Idetail, shelter I