Som niečo ako seizmometer (to je ten prístroj na meranie chvenia zeme pri zemetraseniach) doby, zachytávam energiu a podnety môjho blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, zaznamenávam ich na papier, najčastejtejšie tušom, a aj keď sa to tak môže zdať, médiami sa neobmedzujem - tvorím v rôznych presahoch. Zameriavam sa na prírodu, keďže v nej vidím najčistejšiu formu slobody. Pokúšam sa spájať vedecké myslenie s mystickým.

 

[email protected] 

tel.č. +421948171740

instagram