Volám sa Marco Rapant, žijem a tvorím v Bratislave a Piešťanoch, študujem Grafiku a iné médiá na VŠVU.

Zaujímam sa hlavne o lineárnu kresbu, textúry, vzory, šrafúry, tvary. Zameriavam sa na opakovanie, podobnosť detailu a celku, vzájomné zrkadlenie a rezonanciu. Fascinuje ma potreba človeka zlepšovať sa / vylepšovať sa. Vzťah človeka k prírode a vnútorné prežívanie v dobe neskorého kapitalizmu, na hrane klimatickej katastrofy.

 

[email protected] 

tel.č. +421948171740