Volám sa Marco Rapant, žijem a tvorím v Bratislave, navštevujem VŠVU - odbor Grafika a iné médiá.

V Piešťanoch som zmaturoval na Gymnáziu Pierra de Coubertina. 

Zúčastnil som sa na niekoľkých spoločných výstavách, napríklad so spoločnosťou Artem v galérii na Bratislavskom hrade, v modranskom Sirotinci IV, na výstave Salón 50 vo Zvolene. 

Zaujímam sa o štruktúry, vzory, šrafúry, tvary. Zameriavam sa na cyklické opakovanie, podobnosť detailu a celku, vzájomné zrkadlenie a rezonanciu. Vzťah človeka k prírode a vnútorné prežívanie človiečika v dobe neskorého kapitalizmu, na hrane klimatickej katastrofy.

Som otvorený spolupráci aj kritike  - môžete ma kontaktovať na:

[email protected] ,

tel.č. +421948171740

alebo priamo cez formulár tejto stránky.